Trovy.sk

Výpočet trov konania

Výpočtový základ podľa § 1 ods. 3 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení účinnom k príslušnému obdobiu (resp. podľa § 1 ods. 3 vyhlášky MS SR č. 163/2002 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení účinnom k príslušnému obdobiu):

Rok Výpočtový základ Zlomky výpočtového základu
      1/4 1/6 1/8 1/12 1/13 1/24 1/60 1/100
2024   1373 € 343,25 € 228,83 € 171,63 € 114,42 € 105,62 € 57,21 € 22,88 € 13,73 €
2023   1252 €   208,67 € 156,50 € 104,33 € 96,31 € 52,17 € 20,87 € 12,52 €
2022   1163 €   193,50 € 145,38 € 96,92 € 89,46 € 48,46 € 19,38 € 11,63 €
2021   1087 €   181,17 € 135,88 € 90,58 € 83,62 € 45,29 € 18,12 € 10,87 €
2020   1062 €   177,00 € 132,75 € 88,50 € 81,69 € 44,25 € 17,70 € 10,62 €
2019   980 €   163,33 € 122,50 € 81,67 € 75,38 € 40,83 € 16,33 € 9,80 €
2018   921 €   153,50 € 115,13 € 76,75 € 70,85 € 38,38 € 15,35 € 9,21 €
2017   884 €   147,33 € 110,50 € 73,66 € 68,00 € 36,83 € 14,73 € 8,84 €
2016   858 €   143,00 € 107,25 € 71,50 € 66,00 € 35,75 € 14,30 € 8,58 €
2015   839 €   139,83 € 104,87 € 69,91 € 64,53 € 34,95 € 13,98 € 8,39 €
2014   804 €   134,00 € 100,50 € 67,00 € 61,84 € 33,50 € 13,40 € 8,04 €
2013   781 €   130,16 € 97,62 € 65,08 € 60,07 € 32,54 € 13,01 € 7,81 €
2012   763 €   127,16 € 95,37 € 63,58 € 58,69 € 31,79 € 12,71 € 7,63 €
2011   741 €   123,50 € 92,62 € 61,75 € 57,00 € 30,87 € 12,35 € 7,41 €
2010   721,40 €   120,23 € 90,17 € 60,11 € 55,49 € 30,05 € 12,02 € 7,21 €
2009 20 950 Sk 695,41 €   115,90 € 86,92 € 57,95 € 53,49 € 28,97 € 11,59 € 6,95 €
2008 19 045 Sk 632,18 €   105,36 € 79,02 € 52,68 € 48,62 € 26,34 € 10,53 € 6,32 €
2007 17 822 Sk 591,58 €   98,59 € 73,94 € 49,29 € 45,50 € 24,64 € 9,85 € 5,91 €
2006 16 381 Sk 543,75 €   90,62 € 67,96 € 45,31 € 41,82 € 22,65 € 9,06 € 5,43 €
200515 008 Sk 498,17 €   83,02 € 62,27 € 41,51 € 38,32 € 20,75 € 8,30 € 4,98 €
2004 13 602 Sk 451,50 €   75,25 € 56,43 € 37,62 € 34,73 € 18,81 € 7,52 € 4,51 €
2003 12 811 Sk 425,25 €   70,87 € 53,15 € 35,43 € 32,71 € 17,71 € 7,08 € 4,25 €
2002 11 693 Sk 388,14 €   64,68 € 48,51 € 32,34 € 29,85 € 16,17 € 6,46 € 3,88 €